Lidé

Ing. Jindřich Prokop

Pracoviště

  • Student Katedra kybernetiky
  • Zaměstnanec Analýza a interpretace biomedicínských dat
  • Student Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk