Lidé

Ing. Gustav Šír, Ph.D.

Školitel - Specialista

Ing. Matej Uhrín

Katedra počítačů

Strojové učení v hybridních doménách

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk