Pracoviště

  • Externí učitel Katedra počítačů
  • Zaměstnanec Centrum znalostního managementu
  • Student Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk