Lidé

Ing. Adam Lipowski

Pracoviště

  • Zaměstnanec Centrum znalostního managementu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk