Lidé

doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Laboratoř inteligentního testování systémů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk