Lidé

Ing. Afzal Ahmad

Pracoviště

  • Zaměstnanec Multirobotické systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk