Lidé

PhDr. Dana Saláková

Všechny publikace

Multimédia pro zlepšování ústního projevu studentů francouzštiny a angličtiny na ČVUT FEL

  • Autoři: Kindlová, H., Hrůzová, M., PhDr. Dana Saláková,
  • Publikace: Multimédia vo vyučování cudzich jazykov IV. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2008. p. 39-43. ISBN 978-80-552-0001-9.
  • Rok: 2008

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk