Lidé

Mgr. Ing. Vít Holeček, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Technickoprovozní oddělení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk