Lidé

Ing. Lucie Lerch

Pracoviště

  • Zaměstnanec Oddělení vědy a výzkumu
  • Spolupracovník Oddělení vědy a výzkumu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk