Lidé

Ing. Antonín Hruška

Pracoviště

  • Zaměstnanec Strojové učení
  • Externí osoba Strojové učení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk