Lidé

Mgr. Martin Dominik Hrtus

Všechny publikace

Záujmové spoločenstvo a jeho vplyv na vývoj podnikateľského prostredia regiónu na príklade Okresného živnostenského spoločenstva v Čedci

  • Autoři: Mgr. Martin Dominik Hrtus,
  • Publikace: Hospodářské dějiny - Economic History. 2020, 35(3), 349-355. ISSN 0231-7540.
  • Rok: 2020
  • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Anotace:
    Článok si kladie za cieľ priblížiť význam Okresných živnostenských spoločenstiev vo vývoji podnikateľského prostredia. Činí takj na príklade Okresného živnostenského spoločenstva v Čadci. Približuje jeho funkciu ako regulátora trhu, kontrolóra kvality výroby a poskytovaných služieb a jeho pokusy o priamu intervenciu. Zároveň skúma jeho vplyv na formovanie podnikateľstva ako zvláštnej sociálnej triedy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk