Lidé

Ing. Romana Pikulová, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Oddělení vědy a výzkumu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk