Lidé

Mgr. Bernard Irategeka

Pracoviště

  • Vedoucí Oddělení finanční účtárny
  • Zaměstnanec Oddělení finanční účtárny

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk