Lidé

Šárka Zejmonová

Pracoviště

  • Zaměstnanec Středisko výpočetní techniky a informatiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk