Lidé

Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk