Tiskové zprávy

NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ČVUT V PRAZE ZKOUMAJÍ VYUŽITÍ BIOMASY. VÝSLEDKŮ SI VŠIML I PRESTIŽNÍ VĚDECKÝ ČASOPIS

Praha, 9. února 2017 – Novou metodiku mapování potenciálu biomasy pro energetické využití v zadaném území vyvinuli vědci z týmu z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze spolu s kolegy Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v.v.i) z odboru fytoenergetiky a biodiverzity. Jejich výzkumu si všiml i prestižní vědecký časopis Renewable and Sustainable Energy Reviews, který v lednu vydal článek „Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations“.

Ke stažení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk