Tiskové zprávy

Děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT byl na další funkční období zvolen profesor Pavel Ripka

Praha, 2. června 2015 – Akademický senát Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze zvolil dnes kandidátem na děkana prof. Ing. Pavla Ripku, CSc., který fakultu vedl již v letech 2011 – 2015. Funkční období nového děkana bude čtyřleté od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2019. Do funkce bude jmenován rektorem ČVUT.

Ke stažení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk