EduARd: Authoring výukových aplikací s AR + GPS

Aplikace pro učitele pro tvorbu virtuálních naučných stezek v přírodě nebo ve městě.

Proč jsem se pustil do vývoje produktu?

Tým na FEL ČVUT s know-how v oblasti vývoje aplikací reagoval na potřebu podpory tvorby učebních pomůcek pro rozvoj venkovních aktivit zejména žáků základních škol. Vytvořil učební pomůcku „virtuální naučná stezka“, která bude využívat tabletů s GPS modulem, bude jednoduše použitelná učiteli a hotové naučné stezky půjdou sdílet mezi učiteli a školami v rámci celé České republiky.

Jaké problémy svým zákazníkům řeší?

Aplikace pro učitele základních škol jsme pojmenovali EduARd.  EduARd pomůže oživit výuku humanitních a přírodovědných předmětů s využitím geolokace (GPS) a rozšířené reality. Učitelé v aplikaci pro své žáky připraví virtuální naučnou stezku v přírodě nebo ve městě. Žáci tuto stezku s využitím tabletů nebo mobilních telefonů reálně prochází a plní různé úkoly a odpovídají na otázky v aplikaci. Učitelé tyto stezky mohou sdílet se svými kolegy a dále rozšiřovat.

Stejný systém je možno využít pro tvorbu aplikací na míru pro firmy, sdružení, obce, díky čemuž si může tento uživatel vytvořit mobilní aplikaci až za desetinu standardní ceny nyní na trhu obvyklé. Případně je možné si aplikaci s využitím EduARDa nechat vytvořit na klíč.

Hlavní výhody aplikace EduARd:

  • nástroj pro jednoduchou tvorbu vzdělávacích aktivit s možností výuky ve venkovním prostředí s využitím GPS a rozšířené reality,
  • možnost sdílení vytvořených/upravených podkladů mezi institucemi (učiteli).

Fáze vývoje produktu

EduARd je připraven k využití.

Způsob komercializace

EduARd a žádejte přímo u FEL ČVUT. Hledáme však i licenčního partnera, který by nám pomohl s distribucí aplikace mezi uživatele. Vývoj, údržbu a provoz serverové části zajišťuje přímo FEL ČVUT.

Technická specifikace

Jak EduARd funguje?

Máte o tuto technologii zájem?

V případě zájmu o naše technologie, produkty a služby kontaktujte telefonicky nebo e-mailem koordinátora pro transfer technologií:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk