Dálkové studium doplňující vzdělání lidem z praxe

Dálkový studijní program Elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka a ko­mu­ni­kač­ní tech­ni­ka kombinuje předměty denního studia EK a EEM z oblast silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Univerzální znalosti pokrývající široké spektrum odborností doplňuje ekonomicko-manažerská průprava.

Elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka a ko­mu­ni­kač­ní tech­ni­ka

Výhodou dálkového studia EEK je možnost vytvářet si svou profilaci tak, aby obsah studia odpovídal vašemu profesnímu zaměření. Studijní program EEK je pouze bakalářský a nemá specializace.

Možnosti studia

Novinky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.