O studijním programu EEK

Dálkový studijní program Elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka a ko­mu­ni­kač­ní tech­ni­ka kombinuje předměty denního studia EK a EEM z oblast silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Univerzální znalosti pokrývající široké spektrum odborností doplňuje ekonomicko-manažerská průprava.

 

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.