Charakteristika programu EEK

Studijní program Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (EEK) klade důraz na teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií.

Špičková úroveň informatiky

V současnosti existuje silná poptávka po odbornících na informační technologie, která - s ohledem na současné trendy - bude ještě delší dobu přetrvávat. Umět programovat je dnes zcela zásadní inženýrskou dovedností. V programu EEK se naučíte porozumět funkční principům elektronických součástek, což vám usnadní studium informatiky.

Prohloubení elektrotechniky

Technologie míří skokově kupředu a to, co je dnes moderní, může být zítra prehistorické. Studující programu EEK jsou systematicky vyučováni v tom držet krok s dobou, bleskurychle se přizpůsobit změnám a adekvátně na ně reagovat. V programu EEK si vyzkoušíte testovat zapojení, navrhovat plošné spoje a stavovat prototypy.

Detailní znalosti komunikačních technologií

EEK nabízí studentům skvělou pracovní perspektivu, rozsáhlé znalosti a také velké množství studijních možností. Výsledkem studia jsou široké teoretické znalosti i praktický rozhled v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky i zpracování signálů.

Co se naučíte?

  • Naši studenti a studentky ovládají postupy pro efektivní zpracování a analýzu různých druhů signálů a modulací.
  • Umí zpracovávat audio a video – jednotlivé systémy jsou schopni chápat jako vzájemně propojený celek.
  • Znají pevné a bezdrátové komunikační technologie – např. jednotlivé radiové či optické komponenty.
  • Dokážou optimalizovat síť a směřovat datový tok na vyšší vrstvy komunikace.

Jak učíme?

Dálkové studium doplňující vzdělání lidem z praxe. Od nezbytné teorie se na EEK brzy dostanete k praktickým úkolům. Studenty a studentky vybavíme znalostmi jak pro návrh elektronických systémů, konstrukci elektronických přístrojů nebo jejich komponent, tak znalostmi funkčních principů elektronických součástek a integrovaných obvodů.

Unikátní mix předmětů

Oproti standardnímu dennímu studiu (EK nebo EEM) je program EEK složen z unikátního mixu předmětů pokrývajících jak oblast silnoproudé elektrotechniky, tak také slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Tímto výběrem je dosaženo vyváženého poměru mezi oběma oblastmi specializací v úvodních ročnících, kdy je nutné získat poměrně univerzální znalosti pokrývající široké spektrum odborností.

Možnost studovat dálkově

Konkurenční výhodou dálkového studia oproti jiným jednooborovým studijním programům je možnost studenta si ve vyšších ročnících vhodným výběrem skupin předmětů vytvářet svou profilaci tak, aby obsah studia odpovídal jeho profesnímu zaměření.

Studium doplňující vzdělání lidem z praxe

Absolvující programu EEK se zaměřují na prohloubení znalostí získaných předchozím studiem a zlepšují se praxí, aby následně našli uplatnění ve vývoji, výrobě, provozu a údržbě technologií, řízení sofistikovaných výrobních procesů, případně středním managementu různých typů podniků, výrobou i službami oborově zaměřených na elektroniku, komunikace, elektrotechniku a energetiku.

Proč studovat tento program na naší fakultě?

Ve všech studijních programech naší fakulty spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

n důvodů, proč studovat FEL

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.