Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.