Výzkum

Výzkumná témata, která souvisí s obsahem studia Elektrotechniky, elektroniky a komunikační techniky.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.