Možnosti studia EEK

Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika je pouze bakalářský studijní program v kombinované (distanční) formě.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.