Elektronika a měřicí technika (EMT)

Garant specializace

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
Katedra mikroelektroniky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk