Telekomunikační technika (TET)

Garant specializace

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk