Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Síťové a informační technologie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk