Studijní plán

Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk