Studijní plán

Kybernetika a robotika - Systémy a řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk