Studijní plán

Cybernetics and Robotics - Systems and Control

1. semestr

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk