Studijní plán

Open Informatics - Computer and Information Science

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk