Studijní plán

Otevřená informatika - Informatika a počítačové vědy 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk