Studijní plán

Open Informatics - Software Systems

2. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk