Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk