Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení elektrotechniky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk