Studijní plán

Communications, Multimedia and Electronics - Multimedia Technology

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk