Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Sítě elektronických komunikací

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk