Studijní plán

Cybernetics and Robotics - Systems and Control

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk