Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové inženýrství

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk