Studijní plán

Open Informatics - Computer Engineering

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk