Studijní plán

Open Informatics - Computer Vision and Image Processing

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk