Studijní plán

Otevřená informatika - Počítačové vidění a digitální obraz 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk