Studijní plán

Otevřená informatika - Nový - Počítačová grafika a interakce

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk