Studijní plán

Open Informatics - Software Engineering

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk