Studijní plán

Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk