Studijní plán

Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk