Studijní plán

Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínská informatika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk