Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Komunikace a elektronika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk