Studijní plán

Komunikace, multimédia a elektronika - Komunikační systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk