Studijní plán

Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické stroje, přístroje a pohony_145019

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk